Via medEmotion bouwen LRM, BioVille en Hogeschool PXL aan een data-integratieplatform voor de zorg- en gezondheidssector. Daarin stromen zowel klassieke medische data (van ziekenhuizen, huisartsenpraktijken…), persoonlijke gegevens (van apps, wearables…), als informatie uit de omgeving en andere denkbare databronnen samen.

Data in beweging

Het pioniersproject brengt zo de data letterlijk in beweging in een veilig digitaal ecosysteem. Daarin kunnen onderzoekers, medische professionals (artsen, verpleegkundigen…) en ondernemers de gegevens gebruiken om nieuwe ideeën snel en efficiënt te testen, en uiteindelijk het innovatieve idee te valoriseren. Binnen dit ecosysteem ontstaat een dynamische user community voor co-creatie van innovatieve zorg- en gezondheidstoepassingen. Dat gebeurt momenteel al voor twee specifieke use cases in het domein van cardiologie en multiple sclerose.

Onderstaande animatievideo legt het project haarfijn uit

partners

met steun van