podcast

medEmotion: data pioneers in de zorg

Innoveren in de zorgsector? Dan kom je een heel aantal thema’s tegen! In het EFRO project medEmotion bouwt LRM met de steun van een aantal kennispartners het dataplatform medEmotion voor zorginnovatoren. Een platform waarin medische gegevens, persoonlijke gezondheidsgegevens en contextuele gegevens samenkomen die verder ontsloten kunnen worden naar bedrijven, onderzoekers en medische professionals.

Ben je benieuwd hoe zo een platform eruit kan zien en welke innovatieve ideeën van échte health pioneers er allemaal op kunnen inhaken? Luister dan zeker naar onze podcast!

Ownership van zorgdata, de dag van vandaag is er beperkt sprake van doordat zorgdata zich heel vaak in silo’s bevindt. Hoe kunnen we daar verandering in brengen? Bestaan er technologieën die daarbij kunnen helpen?

In deze aflevering vertellen Steven Palmaers (PXL/UHasselt), Servaas Tilkin (PXL) en Esther De Loof (SolidLab) ons hoe blockchain en SOLID daar een oplossing voor kunnen bieden. We hebben het over de fundamenten en zoeken hoe beide kunnen inkantelen in het medEmotion-platform.